Αμυντική Οδήγηση

Στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, δίνουμε αρχές αμυντικής οδήγησης.

Τι είναι όμως η αμυντική οδήγηση;

Αμυντική Οδήγηση είναι το σύνολο των συμπεριφορών που επιτρέπουν στον οδηγό να προβλέπει, να αναγνωρίζει και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγει με ασφάλεια, τους ενδεχόμενους οδικούς κινδύνους.

Σήμερα είναι προφανής η ανάγκη για περισσότερους αμυντικούς οδηγούς.

Αυτός που οδηγεί αμυντικά, προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται το όχημά του, με γνώμονα πάντα την αποφυγή ατυχήματος στις εκάστοτε συνθήκες κίνησης που αντιμετωπίζει, σε αντίθεση με την επιθετική οδήγηση που χαρακτηρίζει τον μέσο Έλληνα οδηγό.

Η δυνατότητα τού να "αφουγκραζόμαστε" το περιβάλλον μας, να προβλέπουμε, να αποφεύγουμε και να αποτρέπουμε, είναι απαραίτητο εργαλείο στην οδηγητική μας καθημερινότητα.

Η Αμυντική Οδήγηση σώζει ζωές, τη δική μας και των γύρω μας, και, ευτυχώς για εμάς… μαθαίνεται!

Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!