Εκπαίδευση ΑΜΕΑ

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ είναι και η ανάληψη εκπαίδευσης ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ).

Πρεσβεύουμε και διδάσκουμε πως κάποιο κινητικό πρόβλημα δεν είναι σοβαρός λόγος για έναν άνθρωπο να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Για τον λόγο αυτό, διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, για την εκπαίδευση και την εξέταση υποψηφίων οδηγών με κινητικές δυσκολίες.

Επειδή, όλοι μας δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε τα προτερήματα της οδήγησης.

https://www.3d-simulator.de/v3_demo.php?demoSelect=40

Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!