Άδειες Έλξεως για Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης πωλητή-αγοραστή θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη


    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!