ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου - Μηχανικού στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία νέου κινητήρα σύμφωνα με την 14781/1051/90 του ΥΠΜΕ και θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου ή του δικύκλου.
  • Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή δελτίο παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αυτού (νομίμως λειτουργούντος συνεργείου).
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τα αρχικά λατινικά γράμματα του νέου κινητήρα και ο κυβισμός του είναι ίδια με του παλαιού κινητήρα, τότε δεν χρειάζεται να προβείτε σε διαδικασία νέας έκδοσης άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!