ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.
  • Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων
  • Αν πρόκειται για αυτοκίνητο και υπάρχει κάποια από τις 2 πινακίδες, μας την παραδίδετε.
  • Βιβλιάριο μεταβολών εκτός οχημάτων Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. (στις περιπτώσεις Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. με τις παλαιές πινακίδες των 2 γραμμάτων ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης βιβλιαρίου μεταβολών).
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ).


    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!