Ο όρος τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος. Δίπλα στους καλύτερους δασκάλους που είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε, μάθαμε την τέχνη της εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες τιμές ατυχημάτων, μάθαμε και τον λόγο. Διδαχτήκαμε μεθόδους, οργάνωση και τεχνικές ακολουθώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και είμαστε εδώ με μοναδική επιθυμία να σας μεταδώσουμε με την σειρά μας τις γνώσεις που λάβαμε για μια καλύτερη, ποιοτική και ασφαλή οδήγηση.

50 έτη και συνεχίζουμε! Εσείς και εμείς μαζί, να κτίσουμε ένα μέλλον χωρίς οδικά ατυχήματα!

Περισσότερα για εμάς

Διακριθείσα Επιχείρηση του Διαγωνισμού "ΑΕΤΟΙ"

είπαν για εμάς

Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Μέσα από τα 50 χρόνια της ύπαρξής μας στον χώρο της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσίας αυτοκινητιστικών διεκπεραιώσεων, αυτό που μας καθιέρωσε είναι οι γνώσεις μας, η συνέπεια, η υπομονή, η επιμονή μας, η δυνατότητα κατανόησης των επιθυμιών των μαθητών και των πελατών μας και η επιτυχία στο να τις εκπληρώνουμε.

Συνεπώς η επιλογή του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ θα σας δικαιώσει γιατί:

  • έχουμε προσιτές τιμές σε συνδυασμό με υψηλού επίπεδου και ποιότητας παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
  • διαθέτουμε γνώση και εμπειρία και κάνουμε μαθήματα σε όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
  • έχουμε όραμα, δημιουργικότητα και είμαστε καινοτόμοι.
  • είμαστε ευέλικτοι, προσφέρουμε κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχουμε αποτελεσματικότητα.
  • είμαστε αφοσιωμένοι και έχουμε ακεραιότητα.
  • έχουμε προσωπική επαφή σε συνδυασμό με επαγγελματισμό, συνάπτουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και απολαμβάνετε επιπρόσθετη αξία.

Όλα τα παραπάνω μαζί!

Από το Blog


Πασχαλινές Ευχές

Συνέχεια...

Συχνές ερωτήσεις


Σύμφωνα με τον νόμο 4850/2021 άρθρο 4 παράγραφος 5, «οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης αυτοκίνητου, δύνανται να λάβουν μέρος στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, που πραγματοποιούνται από τον φορέα εξετάσεων».
Στους υποψήφιους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο εξετάσεων, χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης, με την οποία δύνανται να οδηγούν με συνοδό, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Να οδηγούν εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας τους για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του οριστικού εντύπου της άδειας οδήγησης.
Β) Ο συνοδός οδηγός απαιτείται να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε ετών, να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β πάνω από πέντε έτη, η άδεια να είναι σε ισχύ και να τη φέρει μαζί του.
Η οριστική άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Στην περίπτωση που ο οδηγός έχει υποπέσει σε παράβαση κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, η οποία επισύρει ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, και εφόσον με τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ισχύ, η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την επιβολή των προβλεπόμενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) κυρώσεων.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εξαρτάται από την συγκοινωνιακή περιοχή του υποψηφίου, καθώς επίσης και από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που ανήκει. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης διαδραματίζουν ο όγκος εργασιών της Υπηρεσίας, η εποχή που επιλέγει ο υποψήφιος για την έναρξη της διαδικασίας όπως και το δικό του, προσωπικό, πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές και υπό φυσιολογικές συνθήκες, όλη η διαδικασία από την εγγραφή μέχρι την παραλαβή της άδειας οδήγησης, διαρκεί περίπου τρεις με τέσσερις μήνες.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για την απόκτηση τής άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, η διαδικασία είναι η εξής: ο ενδιαφερόμενος, αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση τού ΔΕΕ (δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού), και προκειμένου να λάβουν μέρος στη θεωρητική εξέταση, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης (21x 45’). Στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρώσουν την πρακτική τους εκπαίδευση στο αυτοκίνητο, ο αρμόδιος φορέας της οικείας Περιφέρειας για τον προγραμματισμό της πρακτικής δοκιμασίας, ορίζει την ημερομηνία της διεξαγωγής τους. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας, χορηγούνται η προσωρινή άδεια οδήγησης σύμφωνα και, στη συνέχεια, η οριστική άδεια οδήγησης.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Από το 2020 είναι εφικτή η οδήγηση μοτοσυκλετών έως 125cc (κατηγορία Α1 στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Επιτρέπεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων (κατηγορία ΑΜ) από οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από έξι έτη και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης.
Β) Επιτρέπεται η οδήγηση ελαφρού δικύκλου (κατηγορία Α1) από οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από 4 έτη, κατέχουν άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου πάνω από 4 έτη και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης.
Γ) Η οδήγηση ελαφρού δικύκλου (κατηγορία Α1) από οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από 6 έτη, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών και έχουν παρακολουθήσει 5 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών θα χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης με την προσθήκη του κωδικού «121» στην κατηγορία Β.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος