Σε έναν ανανεωμένο χώρο, με ευχάριστο περιβάλλον και εύκολη πρόσβαση σε άτομα με κινητική δυσχέρεια, περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε με υπευθυνότητα.

Πιστοί στις αρχές και στις μεθόδους της έγκυρης ενημέρωσης που υιοθετήσαμε, κάνοντας χρήση των γνώσεων που διδαχτήκαμε και των εμπειριών που -με την πάροδο των ετών- αποκτήσαμε, τις εφαρμόζουμε ανελλιπώς μέχρι σήμερα, για τη σωστή και αντικειμενική πληροφόρησή σας, για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις που αναλαμβάνουμε.

Με κύριο γνώμονα ότι η εργασία μας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και με την επιθυμία μας να μας επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον, ενεργούμε με ενδιαφέρον, συνέπεια και ταχύτητα, για να διεκπεραιώσουμε την υπόθεσή σας και να σας την παραδώσουμε ολοκληρωμένη, εντός του χρονικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας.

Και πάντα με φιλικές τιμές!

Οι αυτοκινητιστικές υποθέσεις που αναλαμβάνουμε:

 • Εκδόσεις/Αντίγραφα/Μεταβιβάσεις.
 • Εκδόσεις νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσυκλετών.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων για ΑΜΕΑ.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών λόγω αλλαγής χρώματος, κληρονομικών διαδικασιών, αλλαγές κινητήρων, δήλωσης ηλιοροφών (sibitach).
 • Εκδόσεις δελτίων σταθμεύσεως.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. μέχρι 4.000 χιλ/μα (επαγγελματικά).
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη, κατά κύριο επάγγελμα, αγρότες.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. μέχρι 4.000 χιλ/μα για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές κ.λπ.. ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτικές άδειες).
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. άνω 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές, κτηνοτροφικές κ.λπ.. επιχειρήσεις.)
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας υπεραστικών ή αστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλων.
 • Εκδόσεις αδειών ασκήσεως επαγγέλματος οδικών μεταφορέων.
 • Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών λόγω φθοράς, απώλειας η αλλαγής διεύθυνσης.
 • Αντίγραφα βιβλιαρίων κυριότητας.
 • Ανταλλακτικές πινακίδες λόγω φθοράς, απώλειας ή δασμοφορολογικής απαλλαγής.
 • Άρσεις παρακρατήσεων.
 • Άδειες έλξεως μπαγκαζιέρας, τροχοσπίτων ή μεταφοράς λέμβων.
 • Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και φορτηγών ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης.
 • ΚΤΕΟ.
 • Επικυρώσεις συμφωνιών μεταβιβάσεων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών δημοσίας χρήσης.
 • Προσωρινές ακινησίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και φορτηγών.
 • Δηλώσεις ακινησιών φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης.
 • Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό.
 • Αποχαρακτηρισμούς οχημάτων δημοσίας χρήσης.

   Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!