2310 300985

Άδειες Έλξεως για Τροχόσπιτα Μεταχειρισμένα

Άδειες Έλξεως για Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:
Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη άδειες έλξεως
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης πωλητή-αγοραστή θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη

Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης άδειας έλξεως.