2310 300985

Αντίγραφα Αδειών λόγω Απώλειας


ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.

Χαρτί αστυνομίας.

 

Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος λόγω απώλειας