2310 300985

Κληρονομική Διαδικασία


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΛΟΓΩ :

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του κληρονόμου ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κληρονόμου από επίσημο έγγραφο της εφορίας.

Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες του οχήματος (μόνο όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. - Λ.Ι.Χ. ή παλαιό Ε.Ι.Χ. με πινακίδες 2 γραμμάτων που έχει βιβλιάριο μεταβολών ).

Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν ή δήλωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δηλώθηκε το κληρονομηθέν όχημα, καθώς και τα ποσοστά που κληρονομεί κάθε ένας κληρονόμος.

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Βιβλιάριο μεταβολών εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ.

Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι οι κληρονόμοι θα συνεχίσουν να ασκούν την επιχείρηση του θανόντος στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο είναι κατηγορίας Φ.Ι.Χ. και άδεια λειτουργίας για Λ.Ι.Χ.


Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος λόγω κληρονομικής διαδικασίας.