Αναθεωρήσεις/Αντίγραφα/Μετατροπές

 • Αναθεώρηση ελληνικής ή ξένης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση).
 • Αναθεώρηση και αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (λόγω φθοράς, αλλαγής επωνύμου ή απώλειας, με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση).
 • Αναθεώρηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας άνω των 65 ετών (ληγμένο ενιαίο έντυπο).
 • Αναθεώρηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας άνω των 65 ετών (ληγμένα χωριστά έντυπα με φθορά στο ένα από τα δυο διπλώματα).
 • Αναθεώρηση ή αντίγραφο ειδικής άδειας ταξί.
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί από κράτος της Ε.Ε. (λόγω φθοράς, αλλαγής επωνύμου ή απώλειας).
 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου με νέου κοινοτικού τύπου.
 • Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου σε ερασιτεχνική (σε ισχύ ή ληγμένο)
 • Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική (σε ισχύ ή ληγμένο με φθορά).
 • Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου σε ερασιτεχνική λόγω συνταξιοδότησης (σε ισχύ ή ληγμένο).
 • Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου σε ερασιτεχνική λόγω συνταξιοδότησης (σε ισχύ ή ληγμένο με φθορά).
 • Μετάφραση ξένης άδειας αυτοκινήτου από χώρα της Ε.Ε. (χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση.)
 • Μετάφραση ξένης άδειας αυτοκινήτου από Βουλγαρία, Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Κορέα, Αφρική Αυστραλία, Ιαπωνία.
 • Μετάφραση ξένης άδειας αυτοκινήτου διπλωματικού υπαλλήλου.
 • Έκδοση, αναθεώρηση ή αντίγραφο ψηφιακού ταχογράφου.

 

   Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!