ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΩ POINT SYSTEM

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφορά των οδηγών.
Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οποίες έχουν αντίστοιχα κάποιους βαθμούς ποινής.
Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια παράβαση στο μητρώο του χρεώνονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Οι βαθμοί ποινής διαγράφονται σε 4 χρόνια μετά την ημερομηνία που διαπράχθηκε η κάθε παράβαση και σε 2 χρόνια όταν η παράβαση διαπραχθεί από οδηγό που οδηγούσε όχημα δημόσιας χρήσης.

Προσοχή: Για τους νέους οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την απόκτηση της πρώτης άδειας οδήγησης οι βαθμοί ποινής προσαυξάνονται κατά 3 πόντους .
Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης ο παραβάτης-οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει το 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων και να επανεξεταστεί θεωρητικά και πρακτικά.
Δικαίωμα επανεξέτασης έχει κάποιος μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημέρα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
Αν κάποιος οδηγός συγκεντρώσει 25 βαθμούς ποινής του αφαιρείται η άδεια οδήγησης.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!