Από 19/1/2013 ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α είναι: 10 ώρες (διάρκεια φροντιστηριακής ώρας 45’ λεπτά).

Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί μοτοσυκλετών που προσέρχονται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τις παραπάνω ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και να έχουν διδαχτεί την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε «Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσυκλετών», καθώς επίσης και μία (1) τουλάχιστον επιπλέον εκπαιδευτική ώρα για την εκπαίδευση τους στη χρήση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλης άδειας οδήγησης και η οποία ώρα δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο, δεν είναι υποχρεωτική, αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαίσια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης.

Οι υποψήφιοι οδηγοί των παραπάνω κατηγοριών που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο), εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο (2) επιπλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των προβλεπομένων μαθημάτων.

Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των παραπάνω κατηγοριών και χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί άδεια οδηγήσεως κατηγορίας Β, απαιτείται η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2 και αιτείται την επέκτασή της σε μία εκ των κατηγοριών Α1, Α2 και Α, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!