ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1,D

Από 19/1/2013 ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτωνγια τις κατηγορίες D1, D είναι : 15 ώρες (διάρκεια ώρας 45’ λεπτά).

Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί λεωφορείων, που προσέρχονται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τις παραπάνω ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και να έχουν διδαχτεί την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε «Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων», καθώς επίσης και μία (1) τουλάχιστον επιπλέον εκπαιδευτική ώρα για την εκπαίδευσή τους στη χρήση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλης άδειας οδήγησης και η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων. Η εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο, δεν είναι υποχρεωτική, αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαίσια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης D1 κατηγορίας και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μία εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.

     Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!