ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Σε περίπτωση μεταβίβασης -από ή προς εσάς- αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο επίσημος τίτλος του σχετικού εγγράφου από το Υπουργείο Μεταφορών είναι: «Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης». Αυτό σημαίνει ότι το όχημα που θα μεταβιβάσετε ή θα σας μεταβιβάσουν, θα πρέπει να έχει πινακίδες κυκλοφορίας και να μην εκκρεμούν οικονομικές οφειλές που προκύπτουν από τη χρήση του. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα διεκπεραιώσεων αυτοκινητιστικών υποθέσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Για τη διαδικασία αυτή, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ, τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Το έγγραφο άρσης παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, -δηλαδή την πράξη εξόφλησής του- σε περίπτωση που η αγορά του είχε γίνει με δάνειο.
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας του αγοραστή.
  • Εφόσον το αυτοκίνητο υπερβαίνει τα τέσσερα έτη κυκλοφορίας, τότε είναι απαραίτητη η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου Κ.Τ.Ε.Ο (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.


    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!