ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ.

Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στη χώρα μας, τουλάχιστον για ένα έτος με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, σε χώρα μη μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.
  • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
  • Υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β της 25772/1166/7-6-2002 (ΦΕΚ 771/Β/21-6-02) ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υ.Α., τα οποία δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό θορύβου, από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ίσχυαν στη χώρα μας κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη χώρα προέλευσης.


    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!