Τι είναι το Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. είναι η σύντομη γραφή του "Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας".
Η Ε.Ε. εξέδωσε την οδηγία 59/2003 για την αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών ορισμένων κατηγοριών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. Η οδηγία επηρεάζει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών πάνω από 3.500 kg. Για τους νέους οδηγούς, εισάγει μία αρχική επιμόρφωση για την απόκτηση του Π.Ε.Ι., που αυξάνει το επίπεδο γνώσεων που χρειάζονται για την οδήγηση των οχημάτων. Όλοι οι οδηγοί, νέοι και υφιστάμενοι, πρέπει να λαμβάνουν μία κατάρτιση 35 ωρών κάθε πέντε έτη, για να έχουν σε ισχύ το Π.Ε.Ι. Αυτή είναι γνωστή ως περιοδική κατάρτιση. Η περιοδική κατάρτιση, έχει σχεδιαστεί για την επιβεβαίωση και εμβάθυνση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε οδηγού και να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι ασφαλείς, ευγενείς και φιλικοί προς το περιβάλλον, οδηγοί. Αυτό θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους οδηγούς, να είναι ενημερωμένοι συνεχώς με τις αλλαγές των κανονισμών και να επωφεληθούν από την εκπαίδευση σε όλη τη σταδιοδρομία τους.

Πότε τέθηκε σε ισχύ το Π.Ε.Ι.;

 • Για τους οδηγούς λεωφορείων 10 Σεπτεμβρίου 2008.
 • Για τους οδηγούς φορτηγών (πάνω από 3.500kg) 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Ποιους οδηγούς επηρεάζει το Π.Ε.Ι.;

Το ΠΕΙ επηρεάζει όλους τους νέους και υφιστάμενους οδηγούς, που επιθυμούν να οδηγούν επαγγελματικά οχήματα που απαιτούν άδεια ικανότητας οδήγησης κατηγορίας C1, C, C+Ε, D1, D, D+Ε, εκτός εκείνων που καλύπτονται από απαλλαγή. (δες τις εξαιρέσεις)

Μπορούν οι οδηγοί να οδηγούν χωρίς την κατοχή Π.Ε.Ι.;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ, εκτός αν οδηγούν οχήματα τα οποία ανήκουν στις εξαιρέσεις.

Εξαιρέσεις.

Το ΠΕΙ δεν εφαρμόζεται όταν οδηγούμε:

 • Οχήματα, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
 • Οχήματα, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως από αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.
 • Οχήματα, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.).
 • Οχήματα, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
 • Οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
 • Οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο διάταγμα αυτό).
 • Οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
 • Οχήματα, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Αυτός ο κατάλογος, δεν είναι εξαντλητικός. Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να ζητάτε ανεξάρτητη νομική συμβουλή.

Πώς επηρεάζονται οι οδηγοί;

Υφιστάμενοι οδηγοί λεωφορείων (D1, D, D1+Ε, D+Ε)

Όλοι οι οδηγοί λεωφορείων που ήταν κάτοχοι μίας άδειας ικανότητας οδήγησης κατηγορίας D1, D, D1+Ε, D+Ε στις 10 Σεπτεμβρίου 2008, θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, εκτός αν ανήκουν στις εξαιρέσεις (βλέπε παραπάνω).
Μετά από αυτήν, θα πρέπει να ολοκληρώνουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών, κάθε μία πενταετή περίοδο για να διατηρούν την κατοχή του ΠΕΙ.

Υφιστάμενοι οδηγοί φορτηγών (C1, C, C1+Ε, C+Ε)

Όλοι οι οδηγοί λεωφορείων που ήταν κάτοχοι μίας άδειας ικανότητας οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1+Ε, C+Ε στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2014, εκτός αν ανήκουν στις εξαιρέσεις (βλέπε παραπάνω).
Μετά από αυτήν, θα πρέπει να ολοκληρώνουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών, κάθε μία πενταετή περίοδο για να διατηρούν την κατοχή του ΠΕΙ.

Περιοδική κατάρτιση για νέους και υφιστάμενους οδηγούς

Τι είναι η περιοδική κατάρτιση;

Η περιοδική κατάρτιση είναι μία διαρκής εκπαίδευση για την επαγγελματική ολοκλήρωση και επαγγελματική σταδιοδρομία, των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών και λεωφορείων, χωρίς να έχει σημασία πόσο συχνά οδηγούν.

Τι εκπαίδευση απαιτείται;

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να ολοκληρώσουν μία περιοδική κατάρτιση κάθε πέντε έτη. Η ελάχιστη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 35 ώρες που καθορίζονται σε διδακτικές ώρες. Κάθε διδακτική ώρα είναι διάρκειας 45 λεπτών. Ο αριθμός διδακτικών ωρών κατά την διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου είναι 7 διδακτικές ώρες.

Πώς θα γίνεται η εκπαίδευση;

Εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν εγκριθεί μπορούν να παρέχουν περιοδική κατάρτιση στους χώρους για τους οποίους έχει εγκριθεί να παρέχετε η κατάρτιση. Το πρόγραμμα κατάρτισης που θα διδάσκετε πρέπει να εγκριθεί. Η εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί σε ενότητες των επτά διδακτικών ωρών. Στις επτά διδακτικές ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται τα διαλείμματα η άλλες δραστηριότητες αλλά μόνο η εκπαίδευση με εκπαιδευτή. Η παρακολούθηση του κάθε προγράμματος κατάρτισης πραγματοποιείται στην ίδια σχολή και πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία (1) ή δύο (2) το πολύ συνεχόμενες εκπαιδευτικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες , στη διάρκεια των οποίων ο οδηγός πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες του αντίστοιχου εγκεκριμένου προγράμματος με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην εξ αρχής παρακολούθηση.

Γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα την κατάρτιση;

Με πολλούς οδηγούς στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι, εάν οι οδηγοί αφήνουν την περιοδική κατάρτιση λίγο πριν τις προθεσμίες, δεν θα υπάρχει επαρκής χρόνος διαθέσιμος για την κατάρτιση όλων των οδηγών. Έτσι, οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί θα πρέπει να αρχίσουν την περιοδική κατάρτιση τους τώρα αφού τους δίνετε το δικαίωμα τα παρακολουθήσουν προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στο έτος πριν την λήξη του ΠΕΙ. Αυτό δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εργοδότες και στους αυτοαπασχολούμενους να προγραμματίσουν την κατάρτιση τους σε ένα διάστημα πέντε ημερών στον χρόνο που επιθυμούν.

Προγραμματισμός της κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης παρέχονται όλο τον χρόνο για την περιοδική κατάρτιση των οδηγών. Οι οδηγοί μπορούν να παρακολουθήσουν την κατάρτιση σε πέντε συνεχόμενες ημέρες ή σταδιακά σε δύο συνεχόμενα προγράμματα που δεν απέχουν όμως πάνω από έξι μήνες μεταξύ τους.

Τοποθεσία για την περιοδική κατάρτιση

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ σας παρέχει την περιοδική κατάρτιση εξ ολοκλήρου σε αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες.  Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!