Η εκπαίδευση οδήγησης στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, πραγματοποιείται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, σε κυκλοφοριακές συνθήκες πόλης, σε πολύπλοκες συνθήκες δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρόμων ή/και σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες. Οι εκπαιδευτές του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία, μεταδοτικότητα, καθώς επίσης και τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να εκπαιδεύουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τον κάθε υποψήφιο που επιθυμεί και του δίνεται, από το νόμο, το δικαίωμα της απόκτησης άδειας οδήγησης (π.χ. ΑΜΕΑ, ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλοδαποί, αναλφάβητοι, κ.α.).

Οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, μεταξύ άλλων, οφείλουν να διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις ψυχολογίας, ώστε να προσαρμόζουν στοχευμένα το εκπαιδευτικό τους έργο, για κάθε μαθητευόμενο και να μετατρέπουν το γενικευμένο άγχος του, σε δημιουργικό και παραγωγικό. Οι εκπαιδευτές του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, έχουν εκπαιδευτεί πλήρως, ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες των εκπαιδευόμενων οδηγών, όπως για παράδειγμα η Δυσλεξία, ή η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), αντιμετωπίζοντας παράλληλα και με ιδιαίτερο σεβασμό, την ευαίσθητη ψυχολογία τους, η οποία αναδύεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οδήγησης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρέος των εκπαιδευτών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, είναι να επιστήσουν την προσοχή του μαθητή στην παρατήρηση των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συμπεριφορών των ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων (παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας), καθώς επίσης και στα άτομα με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ). Η ανάπτυξη και διεύρυνση των ενστίκτων παρατήρησης και προσοχής των εκπαιδευόμενων, για την πρόληψη ή/και την άμεση αντιμετώπιση των δυσάρεστων καταστάσεων, είναι βασικό μέλημα για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών μάθησης.

Η πρακτική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δύναται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης και προ της διαδικασίας της θεωρητικής εξέτασης.

Η διάρκεια εκάστοτε μαθήματος οδήγησης, ορίζεται στα σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.

Από τις 19/1/2013, όσοι υποψήφιοι οδηγοί προσέρχονται, στις κατά τόπου αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την απόκτηση άδειας οδήγησης, υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών μαθήματων πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό όχημα, τα οποία, κατά περίπτωση είναι τα εξής:

 

Κατηγορία ή Υποκατηγορία Ώρες
ΑΜ 14
Α1 14
Α2 14
Α 14
Β1
Β 25
C1 15
C 15
D1 15
D 15
ΒΕ ή Β με κωδικό 96 7
C1E 8
CE 10
D1E 8
DE 10

Α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2 και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών Α1, Α2 και  Α κατά περίπτωση απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β,  απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Γ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D αντίστοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών D1 ή  D απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός πρακτικών μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μια εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται τη επέκτασή της σε κατηγορία C1  ή C.

Ε) Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με περιορισμό-Κωδικός 78 (οδήγηση οχήματος χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη δηλαδή αυτόματο όχημα) και θέλουν να την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τον παραπάνω περιορισμό, υποχρεούνται πριν από την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να υποστούν πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!