ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο προγραμματισμός των μαθημάτων,  γίνεται με βάση τον χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε εσείς.

Για την ορθή λειτουργία του προγραμματισμού των εκπαιδευτών, θα παρακαλούσαμε θερμά, εφόσον επιθυμείτε ακύρωση του μαθήματος να μας ενημερώνετε μέχρι 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο μάθημα.

Ο προγραμματισμός των εξετάσεων γίνεται από την Υ.Μ.Ε.

Η έναρξη και η λήξη του μαθήματος γίνεται, ως επι τω πλείστων, από το γραφείο μας. Ωστόσο, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκπαιδευτή, και για την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να ορίσετε μία διαφορετική αφετηρία.

Μια ακόμα από τις παροχές μας, είναι η μεταφορά σας στα εξεταστικά κέντρα για τις θεωρητικές ή τις πρακτικές εξετάσεις.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!