2310 300985

Μετεκπαίδευση


Πήρατε την άδεια οδηγήσεως σας πριν από πολλά χρόνια ή πρόσφατα, αλλά δεν οδηγήσατε ποτέ ή δεν αισθάνεστε  ακόμα έτοιμοι να οδηγήσετε?

Είστε κάτοχος άδειας οδηγήσεως  την οποία αποκτήσατε σε κάποιο κράτος του εξωτερικού με αριστερόστροφη οδήγηση ή είστε εκπαιδευμένοι μόνο σε αυτόματο όχημα και δεν γνωρίζετε την χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων?

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που σας παρέχει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ συνεχίζονται και μετά την απόκτηση της άδειας οδηγήσεως είτε με δικό μας εκπαιδευτικό όχημα είτε με το δικό σας προσωπικό αυτοκίνητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση?Να μην έχει λήξει η άδεια οδηγήσεως σας και να την έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια του μαθήματος. Όλα τα άλλα αφήστε τα σε μας! Η διαδικασία  μετεκπαίδευσης θα είναι μια ευχάριστη οδηγητική εμπειρία. Και μπορεί να πραγματοποιηθεί  και σε συνθήκες ταξιδίου.