ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

Εάν το Δελτίο Εκπαίδευσης και εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου οδηγού χαθεί, εκδίδεται αντίγραφο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Στη περίπτωση αυτή ο υποψήφιος έχει  δικαίωμα εξέτασης μετά 30 μέρες από τη δήλωση της απώλειας.    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!