2310 300985

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ

Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά  τετράκυκλα.
 
Για τη χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ  άδειας οδήγησης  απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος να:
α) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών. Για την χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ σε ανήλικο από 16 έως 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση  του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του.
β) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή  ή του μαθητή  επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες  στην  Ελλάδα  συνεχώς  ή αθροιστικά, κατά  το  τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την μέρα κατάθεσης της  αίτησης και  των δικαιολογητικών χορήγησης.
γ) Έχει την  μόνιμη κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και  Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

Ισχύς.
Η άδεια  οδήγησης  για την  κατηγορία ΑΜ έχει διοικητική ισχύ δέκα  πέντε (15) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου  της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την μέρα της ανανέωσης  της κατηγορίας, κατά  περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑπαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση διπλώματος   (.pdf file, 234ΚΒ)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΑΜ:
10 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο ειδικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών.
20 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο  γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών.
(Aν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άλλης άδειας οδηγήσεως απαλλάσσεται των  θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων για το ερωτηματολόγιο  γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θεωρητική εκπαίδευση πατήστε εδώ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΑΜ:
14 ώρες διάρκειας 45 λεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση πατήστε εδώ


αίτηση υπ. δήλωση   (.pdf file, 199KB), αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   (.pdf file, 917KB)


Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!