2310 300985

Προγραμματισμός Μαθημάτων

Ο προγραμματισμός των μαθημάτων ως επί το πλείστον  γίνεται με βάση  τον χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε εσείς.

Για την ορθή  λειτουργία του προγραμματισμού των εκπαιδευτών θα παρακαλούσαμε θερμά, εφόσον επιθυμείτε ακύρωση του μαθήματος να μας ενημερώνεται μέχρι 24 ώρες πριν την προγραμματισμένο μάθημα.


Ο προγραμματισμός των εξετάσεων γίνεται από την Υ.Μ.Ε.


Η έναρξη και η  λήξη του μαθήματος γίνεται σε όποιο μέρος επιθυμείτε εσείς. Παραλαμβάνουμε δηλαδή τους μαθητές μας από το σπίτι και τους επιστρέφουμε σε αυτό μετά το μάθημα, απαλλάσσοντάς τους από την έννοια της μετακίνησης.


Μια ακόμα από τις παροχές μας είναι η μεταφορά σας στα εξεταστικά κέντρα για τις θεωρητικές ή τις πρακτικές εξετάσεις.