2310 300985

Πρακτική Εκπαίδευση

Τα μαθήματα οδηγήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ πραγματοποιούνται σε συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, σε συνθήκες πόλης , σε συνθήκες δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρόμων ή σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες.  Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία, μεταδοτικότητα και τις γνώσεις να εκπαιδεύουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον κάθε υποψήφιο  που επιθυμεί και του δίνεται από το νόμο το δικαίωμα της απόκτησης άδειας οδήγησης (π.χ. ΑΜΕΑ, ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλοδαποί, αναλφάβητοι, κ.α.).

Δίνουμε δε, ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξίας, διάσπαση προσοχής) και ιδιαίτερο σεβασμό στην ευαίσθητη ψυχολογία των μαθητών μας. Οι δάσκαλοι, με τον ρόλο του "ψυχολόγου", προσαρμόζουν με ιδιαίτερο τρόπο την εκπαίδευση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά έτσι ώστε να αποβάλλεται το άγχος του υποψηφίου οδηγού.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των μαθητών μας στην αναγνώριση και αντιμετώπιση κυκλοφοριακών συμπεριφορών των ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων (παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας)  καθώς επίσης και των ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ).


Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση.
Η διάρκεια του κάθε μαθήματος καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.
Κάθε υποψήφιος οδηγός προσέρχεται, από 19/1/2013, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να συμμετέχει σε  δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό όχημα, κατά περίπτωση:

ΚAΤΗΓΟΡΙA Η` ΥΠΟΚAΤΗΓΟΡΙA
ΩΡΕΣ
ΑΜ
14
A1
14
Α2
14
A
14
Β1
 
Β
25
C1
15
C
15
D1
15
D
15
ΒΕ ή Β με κωδικό 96
7
C1E
8
8
D1E
8
DE
8


Α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών  ΑΜ, Α1 και Α2 και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών  Α1, Α2 και  Α κατά περίπτωση απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών  ΑΜ, Α1, Α2 και Α και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β,  απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18)  μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Γ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών  C1 ή D1  και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 Ή D αντίστοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών  C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών  D1 ή  D απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός πρακτικών μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μια εκ των κατηγοριών  D1 ή D και αιτείται τη επέκτασή της σε κατηγορία  C1  ή C.

Ε) Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με περιορισμό-Κωδικός 78 (οδήγηση οχήματος χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη δηλαδή αυτόματο όχημα) και θέλουν να την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τον παραπάνω περιορισμό, υποχρεούνται πριν από την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να υποστούν πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη.
 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!