2310 300985

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Από 19/1/2013 ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων για την κατηγορία Β είναι : 20 ώρες (διάρκεια φροντιστηριακής ώρας 45’ λεπτά).


 Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων που προσέρχονται  να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τις παραπάνω ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και να έχουν διδαχτεί την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε «Βασική θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών» καθώς επίσης και μία (1) τουλάχιστον επιπλέον εκπαιδευτική ώρα για την εκπαίδευση τους στην χρήση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλης άδειας οδήγησης και η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο, δεν είναι υποχρεωτική, αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαίσια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης.


Οι υποψήφιοι οδηγοί  που αιτούνταινα εξεταστούν με την βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο), εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν πέντε (5) επιπλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των προβλεπομένων μαθημάτων.


Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.


Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!