2310 300985

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1,C

Από 19/1/2013 ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων για τις κατηγορίες C1, C είναι  : 15 ώρες (διάρκεια φροντιστηριακής ώρας 45’ λεπτά)


 Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί φορτηγών, που προσέρχονται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ AΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τις παραπάνω  ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και να έχουν διδαχτεί την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε «Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων» καθώς επίσης και μία (1) τουλάχιστον επιπλέον εκπαιδευτική ώρα για την εκπαίδευση τους στην χρήση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλης άδειας οδήγησης και η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων. Η εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο, δεν είναι υποχρεωτική ,αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαίσια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης.


Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης  C1 κατηγορίας και αιτείται την επέκταση της σε κατηγορία C απαιτείται η παρακολούθηση δυο (2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης  μία εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκταση της σε κατηγορία C1 ή C, απαιτείται η παρακολούθηση  έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.


Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!