2310 300985

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ.

Εάν το Δελτίο Εκπαίδευσης και εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου οδηγού έχει εκδοθεί από άλλη συγκοινωνιακή περιοχή, τότε πρέπει να γίνει μεταφορά φακέλου του υποψηφίου οδηγού.

Εκδίδεται νέο δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την Υπηρεσία. Στη περίπτωση αυτή ο υποψήφιος έχει  δικαίωμα εξέτασης μετά 30 μέρες από την ολοκλήρωση της μεταφοράς του φακέλου.